image could not be loaded

De WorkBoost App is een mooie aanvulling op bestaande methodieken’

Caroline van Driel, RL

‘Afwisselend’ noemt Caroline van Driel haar werk en ook ‘mooi om ontwikkelingen op ons vakgebied mee te maken’. Daarom meldt ze zich aan als ze een oproep leest in de Noloc- nieuwsbrief om mee te doen aan een pilot over Agile Coaching. Deze nieuwe methodiek WorkBoost genaamd, ondersteunt loopbaanprofessionals bij het ontwikkelen van talenten en het verhogen van de zelfregie over werk en loopbaan. De WorkBoost App geeft inzicht in de snelheid van de ontwikkeling en grip op de koers van de ontwikkeling.

 • Laagje stof
 • Caroline, sinds 2007 Noloc-lid, is een bevlogen loopbaancoach die oprecht betrokken is bij haar klanten. “Het is bijzonder dat mensen je in vertrouwen nemen als ze met bepaalde zaken worstelen. Hulp vragen is niet voor iedereen makkelijk, dus dat vind ik best moedig. Ik vind het mooi om mensen letterlijk en figuurlijk in beweging te brengen. Om onbenut talent in te zetten. Soms is dat een beetje verdwenen en zien mensen dat niet meer van zichzelf. Er zit een laagje stof overheen en om dát onbenutte talent weer zichtbaar te maken en daarbij te helpen: dat vind ik waardevol.” “Veel mensen leven in de waan van de dag. Ze willen enerzijds graag met hun loopbaan aan de slag, hebben een loopbaanvraag om te onderzoeken. Anderzijds door alle hectiek op de werkvloer en soms ook privé, worden ze geleefd door anderen en komen ze niet toe aan het doorpakken in hun loopbaanvraag. Er zijn allerlei excuses en ze gaan verder op de manier waarop ze het altijd deden. Diep van binnen zouden ze het wel liever anders zien.”

 • Niewsgierig
 • Caroline vertelt dat ze vertrouwd is met bepaalde methodieken en dat ze nieuwsgierig is naar de nieuwe WorkBoost-methode gericht op Agile Coaching. Juist bij die groep mensen, die hun aandacht laten verslappen tijdens hun loopbaantraject, kan deze manier een extra stimulans zijn. “Ik dacht: ik wil wel eens beleven hoe dit is. Bij Agile Coaching breng je stapje voor stapje verheldering binnen een loopbaantraject. Zou ik deze methode in mijn werk kunnen toepassen? Bovendien wil ik graag meewerken aan nieuwe onderzoeken. Omdat ik denk dat je meerdere mensen nodig hebt om te kijken of iets wel of niet werkt en wat er verbeterd kan worden.”

 • Proefklant
 • Caroline probeert de app uit bij een van haar klanten. Haar coachee is een 60-plusser, die eerder bij iemand anders een jaar coaching achter de rug heeft. “Het leek erop dat ze daarmee nog niet was opgeschoten. Wat maakt nou dat ze nog niet verder is gekomen in haar zoektocht, vroeg ik me af. Daarom koppelde ik deze app aan onze gesprekken, zodat ze regelmatig geactiveerd werd door de tussentijdse opdrachten en vragen die ze ontving.”

 • App activeert en moedigt aan
 • “Het mooie van de app is dat je begint bij de vraagstelling: Hoe voel je je daar nu bij? Wat weet je er nu over? Wat kan je erbij? Dus het draait om voelen, weten en kunnen. Je start op een nulmeting. Waarbij je vervolgens visualiserend naar de toekomst kijkt wat de klant wil bereiken over een aantal weken of maanden. Caroline vertelt dat ze naast de reguliere gesprekken, ze kiest in dit geval voor wandelcoaching, met behulp van de WorkBoost App tussentijds monitort. In de app zet ze de opdrachten en vragen klaar, zodat de klant daarmee aan de slag gaat. De app activeert mede haar proefklant, moedigt aan en ondersteunt.

 • Vergelijkbaar met Ommetje-app
 • ‘Het is een korte en vrij krachtige methode om stappen te zetten’, concludeert Caroline. “Met een gerichte vraagstelling kleine stapjes dichterbij komen naar datgene waar je naartoe wilt werken. Het is een stok achter de deur. Je kunt het iemand elke dag laten gebruiken of een paar keer per week. Je maakt het zo uitgebreid als je zelf wil. Het doet me een beetje denken aan de ‘Ommetje-app’ van Erik Scherder, ken je die? Wat mij aanspreekt, is dat je nog meer inzichtelijk maakt waar de klant staat en dat je coachee ook zelf bepaalt hoe hij het wil vieren als hij het (tussentijdse) doel heeft behaald. Ja, jezelf belonen, het mag gevierd worden.”

 • Bij de les houden
 • Op de vraag of deze pilot nieuwe vragen heeft opgeroepen, antwoordt Caroline: “Zou het geschikt zijn voor allerlei doelgroepen? Er zijn mensen die te veel geleefd worden door de telefoon, appjes, social media enzovoorts. Als mensen al te veel prikkels ontvangen, wil ik ze niet stretchen met de app.” Caroline vertelt dat ze in haar Kwaliteitskring de app ook ter sprake heeft gebracht. “Ik heb aangegeven: zo’n digitale methodiek is van deze tijd. Bij bepaalde mensen zal het een toegevoegde waarde hebben. Het hele Agile Coaching is zo sterk omdat het gericht is op kleine stappen maken om tot het gewenste resultaat te komen, tussentijds te evalueren en de behaalde successen te vieren.” Haar advies aan vakcollega’s is dan ook helder: “Sta er open voor, wees nieuwsgierig. Dit kan ook voor onze doelgroep een aanwinst zijn! Zie het als een aanvulling op je bestaande methodieken.“Ik ben nieuwsgierig naar het volgende deel in de proeftuin. Misschien doe ik daar ook wel weer aan mee”, zegt Caroline enthousiast. WorkBoost heeft er duidelijk een fan bij.